BechterewMonitor stopt helaas!

Beste gebruikers van de BechterewMonitor,

Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt is de website BechterewMonitor (BM) van Stichting Bechterew in Beweging al enige tijd uit de lucht. Vanwege ontwikkelingen rondom het technische beheer van de BM, vinden wij het niet verantwoord de BM voort te zetten. Bovendien lopen wij nu tegen nieuwe wettelijke regelgeving aan. Vooral door de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ‘Meldplicht Datalekken’ worden de risico’s voor de Stichting Bechterew in Beweging te groot. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zulke grote risico’s niet kan dragen.

De BM wordt op een correcte manier afgesloten, waarbij alle data van deelnemers vernietigd wordt. Op deze manier kunnen ze nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij hopen dat jullie begrip op kunnen brengen voor dit standpunt.

Alternatief
Desondanks wil Stichting Bechterew in Beweging haar achterban toch een (beperkt) alternatief aan kunnen bieden. Wij zullen medio oktober op onze website www.stichting-bechterew.nl de BASDAI en BASFI vragenlijsten plaatsen, die men kan downloaden en uitprinten. Het ingevulde formulier kan uitstekend worden gebruikt om met de behandelend arts te bespreken.

Op deze manier kan Stichting Bechterew in Beweging mensen met de ziekte van Bechterew toch een waardevolle ondersteuning blijven bieden.

Bestuur Stichting Bechterew in Beweging

89.30.144.162
80.84.248.195